Professor

 • SAKO, Kazue

M2

 • ZHENG, Zihao
 • INOUE, Rui
 • SHI, Wenbo
 • And 1 other member

M1

 • ANZAI, Tomoya
 • TAKESHITA, Masamu
 • TANAKA, Yuto
 • WATANABE, Ken
 • KIMURA, Haruto
 • MORISHITA, Keiya
 • WU, Yihsuan
 • MUZAHID, Md Zaki
 • And 1 other member

M0

 • MORITA, Kohei
 • SHIOYA, Makiko
 • MIZUNO, Shigeo
 • TOMIYAMA, Koyo

B4

 • OSHIMA, Naomichi
 • And 1 other member

Project Research

 • FUKUDA, Kigen
 • KURAHARA, Mikito
 • KAJI, Shoma
 • GOTOH, Masanari

▶︎Alumni/ae

Click on title to view contents.